Projekt Zespołowy


Jeżeli masz dość nudnych, nieżyciowych projektów i chcesz spróbować swoich sił w prawdziwych biznesowych realiach - trafiłeś we właściwe miejsce. Od 2015 r. Wydział Matematyki i Informatyki UJ współpracuje w zakresie projektu zespołowego z najlepszymi firmami branży informatycznej, by jeszcze lepiej niż dotychczas łączyć wiedzę akademicką z doświadczeniem praktyków. Każdy ze studentów 3. roku studiów licencjackich może w ramach obowiązkowego projektu realizować temat zaproponowany przez firmę zewnętrzna przy wsparciu mentora z danej organizacji. Tak realizowany projekt może być również częścią pracy licencjackiej. Więcej informacji o projekcie znaleźć możesz w zakładce: O projekcie.

Podstawowe informacje

Terminy

14.10.2021, 16:00
wystąpienia Software Mansion prezentującego projekty studentom
16.10.2021, 16:00
koniec przyjmowania zgłoszeń do firm
28.10.2021, 10:00
przydzielenie studentów do firm i prowadzących
do końca roku akademickiego
realizacja projektów

Zapisy

Każdy ze studentów może wybrać maksymalnie 3 projekty, do których chce aplikować. Zgłoszenia należy przesyłać mailowo na adres jakub.zygadlo@uj.edu.pl zgodnie z ustaleniami zawartymi w regulaminie.

Zajęcia

Pierwsze zajęcia odbędą się po przydziale tematów i rekrutacji do firm, czyli po 28 października 2021.

Najczęściej zadawane pytania


Na jakiej podstawie wybrane zostaną osoby do poszczególnych projektów?

Po wysłaniu preferencji studentów firmy przeprowadzają własną rekrutację, której forma zależy wyłącznie od nich.

Co w przypadku gdy moja kandydatura nie zostanie przyjęta przez żadną firmę?

Rozwiązaniem jest wybór jednego z tematów zaproponowanych przez uczelnie bądź też zaproponowanie własnego tematu pracy. Decyzje takie powinny być konsultowane z prowadzącym grupę.

Czy realizowany projekt może być pracą licencjacką? Czy może zostać zaliczony jako praktyki?

Tak, docelowo projekt jest podstawą pracy licencjackiej. Dodatkowo, w razie spełnienia wszystkich warunków wymaganych do zaliczenia praktyk, praca w projekcie może również zostać zaliczona jako praktyki, po konsultacji z opiekunem praktyk.

W jaki sposób mogę się zgłosić do danego projektu?

Studenci wybierają maksymalnie 3 projekty, do których chcieliby aplikować i wysyłają informację o tym z poczty uniwersyteckiej na adres mailowy jakub.zygadlo@uj.edu.pl do 21 października 2020 do godziny 10:00. W temacie wiadomości należy podać własne imię i nazwisko, natomiast jako treść wpisać(w kolejnych liniach) tytuły projektów – od najbardziej do najmniej preferowanego. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.