Projekt zespołowy jest przedmiotem obowiązkowym na trzecim roku studiów licencjackich. Trwa on 2 semestry, jego zaliczenie zapewnia 4 punkty ECTS. Od 2015 r. przedmiot ten realizowany jest we współpracy z firmami zewnętrznymi w ramach działającej na naszym Wydziale Rady Pracodawców. Celem przedmiotu jest implementacja przez grupę studentów odpowiednio skomplikowanego systemu informatycznego, który może być również wykorzystany przy pracy licencjackiej. W projekcie wykorzystana powinna być wiedza ze wszystkich lat studiów. Niezbędna jest również dobra współpraca pomiędzy członkami zespołu oraz umiejętność zarządzania projektem.

W ramach tego projektu realizowane jest również proseminarium dla studentów matematyki komputerowej.